کمترین: 
1052
بیشترین: 
1053
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1053
زمان: 
9/14 12:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 14 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 14 آذر 1396 , 1053 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 11:00","price":1052},{"date":"1396/09/14 12:00","price":1053}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398