کمترین: 
1158
بیشترین: 
1164
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1164
زمان: 
9/14 15:50
قیمت درهم امارات امروز 14 آذر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 14 آذر 1396 , 1164 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 10:40","price":1158},{"date":"1396/09/14 12:00","price":1162},{"date":"1396/09/14 12:10","price":1163},{"date":"1396/09/14 12:30","price":1161},{"date":"1396/09/14 12:40","price":1163},{"date":"1396/09/14 13:20","price":1162},{"date":"1396/09/14 13:30","price":1161},{"date":"1396/09/14 13:50","price":1162},{"date":"1396/09/14 15:00","price":1163},{"date":"1396/09/14 15:50","price":1164}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398