کمترین: 
664
بیشترین: 
666
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
666
زمان: 
9/14 13:50
قیمت کرون دانمارک امروز 14 آذر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 14 آذر 1396 , 666 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 10:30","price":664},{"date":"1396/09/14 12:00","price":665},{"date":"1396/09/14 13:50","price":666}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398