کمترین: 
4367
بیشترین: 
4393
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4393
زمان: 
9/14 13:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 14 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 14 آذر 1396 , 4393 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 10:30","price":4367},{"date":"1396/09/14 11:10","price":4370},{"date":"1396/09/14 11:50","price":4383},{"date":"1396/09/14 13:50","price":4393}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398