کمترین: 
3252
بیشترین: 
3316
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3295
زمان: 
9/14 15:50
قیمت دلار استرالیا امروز 14 آذر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 14 آذر 1396 , 3295 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 10:10","price":3257},{"date":"1396/09/14 10:40","price":3252},{"date":"1396/09/14 12:00","price":3286},{"date":"1396/09/14 12:20","price":3301},{"date":"1396/09/14 12:30","price":3316},{"date":"1396/09/14 12:50","price":3304},{"date":"1396/09/14 13:20","price":3284},{"date":"1396/09/14 13:30","price":3283},{"date":"1396/09/14 13:50","price":3294},{"date":"1396/09/14 15:00","price":3293},{"date":"1396/09/14 15:50","price":3295}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398