کمترین: 
3388
بیشترین: 
3441
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3430
زمان: 
9/14 16:50
قیمت دلار کانادا امروز 14 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 14 آذر 1396 , 3430 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 10:10","price":3389},{"date":"1396/09/14 11:10","price":3388},{"date":"1396/09/14 11:40","price":3389},{"date":"1396/09/14 11:50","price":3416},{"date":"1396/09/14 12:00","price":3419},{"date":"1396/09/14 12:20","price":3441},{"date":"1396/09/14 12:30","price":3436},{"date":"1396/09/14 12:40","price":3434},{"date":"1396/09/14 13:20","price":3421},{"date":"1396/09/14 13:30","price":3419},{"date":"1396/09/14 13:50","price":3434},{"date":"1396/09/14 15:00","price":3433},{"date":"1396/09/14 16:50","price":3430}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398