کمترین: 
2077.4
بیشترین: 
2077.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2077.4
زمان: 
9/14 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 14 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 14 آذر 1396 , 2077.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":2077.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398