کمترین: 
60.3
بیشترین: 
60.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.3
زمان: 
9/14 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 14 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 14 آذر 1396 , 60.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":60.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399