کمترین: 
10840.3
بیشترین: 
10840.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10840.3
زمان: 
9/14 09:10
قیمت بات تایلند امروز 14 آذر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 14 آذر 1396 , 10840.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":10840.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398