کمترین: 
2623
بیشترین: 
2623
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2623
زمان: 
9/14 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 14 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 14 آذر 1396 , 2623 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":2623}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398