قیمت روپیه پاکستان مورخ 14 آذر 1396

کمترین: 
3351.6
بیشترین: 
3351.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3351.6
زمان: 
9/14 09:10
قیمت روپیه پاکستان مورخ 14 آذر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 14 آذر 1396 , 3351.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":3351.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1397