کمترین: 
9389.3
بیشترین: 
9389.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9389.3
زمان: 
9/14 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 14 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 14 آذر 1396 , 9389.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":9389.3}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398