کمترین: 
295.4
بیشترین: 
295.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
295.4
زمان: 
9/14 09:10
قیمت دینار عراق امروز 14 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 14 آذر 1396 , 295.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":295.4}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398