کمترین: 
9181.8
بیشترین: 
9181.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9181.8
زمان: 
9/14 09:10
قیمت ریال عمان امروز 14 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 14 آذر 1396 , 9181.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":9181.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398