قیمت ریال قطر مورخ 14 آذر 1396

کمترین: 
969.9
بیشترین: 
969.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
969.9
زمان: 
9/14 09:10
قیمت ریال قطر مورخ 14 آذر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 14 آذر 1396 , 969.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":969.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1397