کمترین: 
941.5
بیشترین: 
941.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
941.5
زمان: 
9/14 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 14 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 14 آذر 1396 , 941.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":941.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398