کمترین: 
11696
بیشترین: 
11696
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11696
زمان: 
9/14 09:10
قیمت دینار کویت امروز 14 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 14 آذر 1396 , 11696 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":11696}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398