کمترین: 
424.6
بیشترین: 
424.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
424.6
زمان: 
9/14 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 14 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 14 آذر 1396 , 424.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":424.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398