کمترین: 
563.2
بیشترین: 
563.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
563.2
زمان: 
9/14 09:10
قیمت کرون دانمارک امروز 14 آذر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 14 آذر 1396 , 563.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":563.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398