کمترین: 
419.5
بیشترین: 
419.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
419.5
زمان: 
9/14 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 14 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 14 آذر 1396 , 419.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":419.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399