کمترین: 
3585.9
بیشترین: 
3585.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3585.9
زمان: 
9/14 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 14 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 14 آذر 1396 , 3585.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":3585.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398