کمترین: 
2787.1
بیشترین: 
2787.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2787.1
زمان: 
9/14 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 14 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 14 آذر 1396 , 2787.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":2787.1}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398