کمترین: 
3136.8
بیشترین: 
3136.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3136.8
زمان: 
9/14 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 14 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 14 آذر 1396 , 3136.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":3136.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398