کمترین: 
534
بیشترین: 
534
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
534
زمان: 
9/14 09:10
قیمت یوان چین امروز 14 آذر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 14 آذر 1396 , 534 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":534}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399