کمترین: 
910.2
بیشترین: 
910.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
910.2
زمان: 
9/14 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 14 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 14 آذر 1396 , 910.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":910.2}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398