کمترین: 
961.4
بیشترین: 
961.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
961.4
زمان: 
9/14 09:10
قیمت درهم امارات امروز 14 آذر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 14 آذر 1396 , 961.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":961.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398