کمترین: 
4756
بیشترین: 
4756
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4756
زمان: 
9/14 09:10
قیمت پوند امروز 14 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 14 آذر 1396 , 4756 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":4756}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398