کمترین: 
4190.9
بیشترین: 
4190.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4190.9
زمان: 
9/14 09:10
قیمت یورو امروز 14 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 14 آذر 1396 , 4190.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":4190.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398