کمترین: 
3530.4
بیشترین: 
3530.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3530.4
زمان: 
9/14 09:10
قیمت دلار امروز 14 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 14 آذر 1396 , 3530.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:10","price":3530.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398