کمترین: 
455.4
بیشترین: 
465.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
459.13
زمان: 
9/14 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 14 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 14 آذر 1396 , 459.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 00:30","price":462.2},{"date":"1396/09/14 01:00","price":463.99},{"date":"1396/09/14 01:30","price":461.5},{"date":"1396/09/14 02:00","price":459.98},{"date":"1396/09/14 02:30","price":462.32},{"date":"1396/09/14 03:00","price":460.88},{"date":"1396/09/14 03:30","price":462.32},{"date":"1396/09/14 04:00","price":461.28},{"date":"1396/09/14 06:30","price":460.88},{"date":"1396/09/14 09:30","price":461.17},{"date":"1396/09/14 10:00","price":459.79},{"date":"1396/09/14 10:30","price":460.26},{"date":"1396/09/14 11:00","price":461},{"date":"1396/09/14 11:30","price":462.98},{"date":"1396/09/14 12:00","price":462},{"date":"1396/09/14 13:00","price":465},{"date":"1396/09/14 13:30","price":465.99},{"date":"1396/09/14 14:00","price":463},{"date":"1396/09/14 14:30","price":461.8},{"date":"1396/09/14 15:00","price":459.5},{"date":"1396/09/14 15:30","price":459.8},{"date":"1396/09/14 16:00","price":461.21},{"date":"1396/09/14 16:30","price":459.4},{"date":"1396/09/14 17:00","price":461.8},{"date":"1396/09/14 18:00","price":458.59},{"date":"1396/09/14 18:30","price":457.5},{"date":"1396/09/14 19:30","price":459},{"date":"1396/09/14 20:00","price":456.1},{"date":"1396/09/14 20:30","price":455.4},{"date":"1396/09/14 21:00","price":456.5},{"date":"1396/09/14 21:30","price":455.78},{"date":"1396/09/14 22:00","price":459.11},{"date":"1396/09/14 22:30","price":459.13}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398