کمترین: 
1356000
بیشترین: 
1364000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1364000
زمان: 
9/13 15:48
قیمت سکه بهار آزادی امروز 13 آذر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 13 آذر 1396 , 1364000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 13:18","price":1356000},{"date":"1396/09/13 15:06","price":1361000},{"date":"1396/09/13 15:48","price":1364000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398