کمترین: 
399700
بیشترین: 
409700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
409700
زمان: 
9/13 17:06
قیمت ربع سکه امروز 13 آذر 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 13 آذر 1396 , 409700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 12:36","price":400700},{"date":"1396/09/13 13:18","price":399700},{"date":"1396/09/13 15:48","price":402700},{"date":"1396/09/13 17:06","price":409700}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398