کمترین: 
2513
بیشترین: 
2538
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2538
زمان: 
9/13 12:40
قیمت منات آذربایجان امروز 13 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 13 آذر 1396 , 2538 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 12:30","price":2513},{"date":"1396/09/13 12:40","price":2538}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398