کمترین: 
69
بیشترین: 
72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69
زمان: 
9/13 12:50
قیمت روبل روسیه امروز 13 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 13 آذر 1396 , 69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 12:30","price":72},{"date":"1396/09/13 12:50","price":69}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398