کمترین: 
3082
بیشترین: 
3085
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3085
زمان: 
9/13 12:40
قیمت دلار سنگاپور امروز 13 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 13 آذر 1396 , 3085 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 12:30","price":3082},{"date":"1396/09/13 12:40","price":3085}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398