کمترین: 
10935
بیشترین: 
10950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10950
زمان: 
9/13 12:40
قیمت دینار بحرین امروز 13 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 13 آذر 1396 , 10950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 12:30","price":10935},{"date":"1396/09/13 12:40","price":10950}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398