کمترین: 
10805
بیشترین: 
10850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10850
زمان: 
9/13 12:50
قیمت ریال عمان امروز 13 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 13 آذر 1396 , 10850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 12:30","price":10805},{"date":"1396/09/13 12:50","price":10850}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398