کمترین: 
1110
بیشترین: 
1155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1110
زمان: 
9/13 12:40
قیمت ریال قطر امروز 13 آذر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 13 آذر 1396 , 1110 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 12:30","price":1155},{"date":"1396/09/13 12:40","price":1110}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398