کمترین: 
1105
بیشترین: 
1110
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1105
زمان: 
9/13 12:40
قیمت ریال عربستان امروز 13 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 13 آذر 1396 , 1105 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 12:30","price":1110},{"date":"1396/09/13 12:40","price":1105}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398