قیمت افغانی مورخ 13 آذر 1396

کمترین: 
59
بیشترین: 
60
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59
زمان: 
9/13 12:40
قیمت افغانی مورخ 13 آذر 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 13 آذر 1396 , 59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 12:30","price":60},{"date":"1396/09/13 12:40","price":59}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1397