قیمت دلار نیوزیلند مورخ 13 آذر 1396

کمترین: 
2964
بیشترین: 
3000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3000
زمان: 
9/13 12:40
قیمت دلار نیوزیلند مورخ 13 آذر 1396
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 13 آذر 1396 , 3000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 12:30","price":2964},{"date":"1396/09/13 12:40","price":3000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1397