کمترین: 
37
بیشترین: 
38.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
37
زمان: 
9/13 12:50
قیمت ین ژاپن امروز 13 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 13 آذر 1396 , 37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 12:30","price":38.1},{"date":"1396/09/13 12:50","price":37}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398