کمترین: 
401000
بیشترین: 
415000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
415000
زمان: 
9/13 19:00
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 13 آذر 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 13 آذر 1396 , 415000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 12:06","price":402000},{"date":"1396/09/13 12:36","price":403000},{"date":"1396/09/13 13:12","price":401000},{"date":"1396/09/13 15:36","price":404000},{"date":"1396/09/13 16:30","price":411000},{"date":"1396/09/13 19:00","price":415000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398