کمترین: 
700000
بیشترین: 
714000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
714000
زمان: 
9/13 19:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 13 آذر 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 13 آذر 1396 , 714000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 12:06","price":701000},{"date":"1396/09/13 12:36","price":702000},{"date":"1396/09/13 13:12","price":700000},{"date":"1396/09/13 15:36","price":703000},{"date":"1396/09/13 16:30","price":710000},{"date":"1396/09/13 19:00","price":714000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398