کمترین: 
663
بیشترین: 
664
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
663
زمان: 
9/13 12:40
قیمت کرون دانمارک امروز 13 آذر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 13 آذر 1396 , 663 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 11:50","price":663},{"date":"1396/09/13 12:30","price":664},{"date":"1396/09/13 12:40","price":663}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398