کمترین: 
701000
بیشترین: 
711000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
711000
زمان: 
9/13 17:06
قیمت نیم سکه امروز 13 آذر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 13 آذر 1396 , 711000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 11:42","price":701000},{"date":"1396/09/13 12:36","price":702000},{"date":"1396/09/13 13:18","price":701000},{"date":"1396/09/13 15:48","price":704000},{"date":"1396/09/13 17:06","price":711000}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398