کمترین: 
3236
بیشترین: 
3260
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3258
زمان: 
9/13 16:10
قیمت دلار استرالیا امروز 13 آذر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 13 آذر 1396 , 3258 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 11:40","price":3236},{"date":"1396/09/13 12:20","price":3243},{"date":"1396/09/13 12:30","price":3242},{"date":"1396/09/13 12:40","price":3243},{"date":"1396/09/13 12:50","price":3245},{"date":"1396/09/13 13:10","price":3250},{"date":"1396/09/13 13:30","price":3252},{"date":"1396/09/13 14:00","price":3255},{"date":"1396/09/13 14:10","price":3260},{"date":"1396/09/13 14:50","price":3257},{"date":"1396/09/13 16:10","price":3258}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398