کمترین: 
656
بیشترین: 
669
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
658
زمان: 
9/13 14:10
قیمت یوان چین امروز 13 آذر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 13 آذر 1396 , 658 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 11:40","price":656},{"date":"1396/09/13 12:30","price":669},{"date":"1396/09/13 12:40","price":656},{"date":"1396/09/13 14:10","price":658}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398