کمترین: 
1045
بیشترین: 
1052
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1050
زمان: 
9/13 14:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 13 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 13 آذر 1396 , 1050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 11:30","price":1045},{"date":"1396/09/13 12:30","price":1052},{"date":"1396/09/13 12:40","price":1047},{"date":"1396/09/13 12:50","price":1048},{"date":"1396/09/13 14:10","price":1050}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398