کمترین: 
1152
بیشترین: 
1157
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1157
زمان: 
9/13 16:10
قیمت درهم امارات امروز 13 آذر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 13 آذر 1396 , 1157 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 11:30","price":1152},{"date":"1396/09/13 12:10","price":1153},{"date":"1396/09/13 12:20","price":1154},{"date":"1396/09/13 12:30","price":1152},{"date":"1396/09/13 12:40","price":1154},{"date":"1396/09/13 13:50","price":1155},{"date":"1396/09/13 16:10","price":1157}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398